Industry News

Co je PWM solární regulátor?

2021-08-25

Celé jménoPWM solární regulátorje solární regulátor nabíjení a vybíjení. Jedná se o automatické řídicí zařízení používané v systému výroby solární energie k ovládání vícekanálového pole solárních článků pro nabíjení baterie a baterie pro napájení zátěže solárního invertoru. Reguluje a řídí podmínky nabíjení a vybíjení baterie a řídí výstupní výkon součástí solárních článků a baterie do zátěže v souladu s potřebou energie zátěže. Jedná se o hlavní řídicí část celého systému fotovoltaického napájení.