Industry News

Solární invertor a jeho pracovní princip

2020-04-25
Solární invertor lze definovat jako elektrický konvertor, který převádí nerovnoměrný stejnosměrný (stejnosměrný) výstup solárního panelu na střídavý (střídavý proud). Tento proud lze použít pro různé aplikace, například v životaschopné síti nebo v síti mimo síť. Ve fotovoltaických systémech je to nebezpečná komponenta BOS (systémová rovnováha), která umožňuje použití konvenčních zařízení pro napájení střídavým proudem. Tyto střídače mají určité funkce PV polí, jako je sledování PowerPoint a ochrana proti ostrovům v největší míře. Používáme-li v domě solární systémy, výběr a instalace střídačů jsou velmi důležité. Střídač je proto nepostradatelným zařízením v solárním systému výroby energie.

Pracovním principem solárního střídače je využití energie stejnosměrného zdroje energie (například solárního panelu) a jeho přeměna na střídavé napájení. Generovaný výkon se pohybuje od 250 V do 600 V. Tento konverzní proces může být proveden skupinou IGBT (izolované bipolární tranzistory s hradlem). Pokud jsou tato polovodičová zařízení připojena ve formě H-můstku, bude kmitat z DC na AC.

Používá se stupňovitý transformátor, aby bylo možné zachycovat střídavý proud a dodávat jej do sítě. Oproti invertorům s transformátory začali někteří konstruktéři navrhovat invertory bez transformátorů, které mají vyšší účinnost.


V kterémkoli solárním invertorovém systému se používá předem naprogramovaný mikrokontrolér k přesnému provádění různých algoritmů. Regulátor používá algoritmus MPPT (Maximum Power Point Tracking) ke zvýšení výstupního výkonu solárního panelu.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept